موشن گرافیک «قاچاق کالا» تهیه شده در خانه طراحان انقلاب اسلامی روی آنتن رسانه ملی می‌رود.

به گزارش خبرگزاری موج، موشن گرافیک «قاچاق کالا» تهیه شده در خانه طراحان انقلاب اسلامی از امروز در رسانه ملی به پخش می رسد. این موشن گرافیک که با موضوع «تأثیر قاچاق کالا بر کاهش تولید و رشد بیکاری» ساخته شده به ارائه اطلاعات و تحلیل هایی در این رابطه می پردازد. مدت زمان این موشن گرافیک ۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه است. لازم به ذکر است در این موشن گرافیک مسائلی مانند راهکارهای افزایش بهره وری تولید ناخالص ملی، راهکارهای واردات منطقی و مفید، میزان و سیاق واردات در کشورهای توسعه یافته و نسبت بین قاچاق کالا و شبکه فساد اداری کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.