سه گانه نمایشی هاینر مولر نویسنده آلمانی در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نشر روزبهان مجموعه سه نمایشنامه از هاینر مولر نویسنده آلمانی را در قالب کتابی با عنوان «سه‌گانه» را با ترجمه ناصر حسینی مهر منتشر کرد. در این کتاب سه نمایشنامه با عناوین هراکلین ۵، مائوزر و هملت ماشین منتشر شده است. جهانی که هاینر مولر تصویر می‌کند توصیف طبیعت نیست، توصیف نحو است روزمره‌گی‌ست، او به تصویر جهانی می‌پردازد که غروبش نزدیک است، توصیف سیستمی از حکومتداری که رو به انهدام است، و صدای ریزش آوارش در هر واژه‌ای به گوش می‌رسد: تجاوز، وحشت، فریاد، شورش، سرکوب، جراحت، لاشه‌های طاعون زده، جنون، آتش، خون و در پی همه این‌ها تاریکی و مرگ، تصاویری تکه‌تکه شده از آخر زمان که او همه آن‌ها را از نزدیک و به‌خوبی در کشورش می‌شناخته است؛ تصاویری عریان از جهان که گویی هیچ گاه نبوده است. مولر درطول دوران حیات حرفه‌ای خود همواره یکی از منتقدان دیکتارتوری باقی‌ ماند که موجب شد اکثر کتاب‌های او تا مدت‌ها اجازه انتشار پیدا نکند. نمایشنامه‌های ترجمه شده در این مجلد از آثار جنجالی و سیاسی مولر محسوب می‌شود. به‌خصوص نمایشنامه «هملت ماشین» که چهره واقعی مردم رنجدیده و روشنفکران ناامید این قرن و قرن گذشته را در کنار سلطه‌گری کاپیتالیسم، بسیار هراس‌آور تصویر می‌کند. هاینر مولر در سال ١٩٢٩ در کشور آلمان زاده شد و خود را به عنوان یکی از نویسندگان پیشرو ادبیات دراماتیک نه فقط در آلمان بلکه در سراسر جهان مطرح کرد و سرانجام در سال ١٩٩۵ بر اثر ابتلا به سرطان، چشم از جهان فرو بست.