شورای عالی تهیه کنندگان، شرکت های تجمیع کننده محتوا و خدمات ویدئویی و موسسه رسانه های تصویری در زمینه پروژه VOD(سند) با یکدیگر تفاهم نامه امضا می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی موسسه رسانه های تصویری، در ادامه حرکت رو به جلو پروژه VOD(سند) که در موسسه رسانه‌های تصویری در حال پیگیری و توسعه است، نمایندگان شورای عالی تهیه کنندگان سینما، نمایندگان شرکت های تجمیع کننده محتوا و خدمات ویدئویی و موسسه رسانه های تصویری در این زمینه تفاهم نامه ای را امضا می کنند. این تفاهم نامه که پیشرفت قابل توجهی را در زمینه VOD (سند) در کشور رقم خواهد زد سه شنبه اول تیر در موسسه رسانه های تصویری به امضا خواهد رسید. گفتنی است، پیشتر سامانه نمایش درخواستی (سند) در مراسمی ۴ اسفند سال ۹۴ رونمایی شده بود.