نشست خبری وزیر آموزش و پرورش

محسن ابوالقاسم
عزاداری شام غریبان حسینی (ع)

امین یاری,محسن ابوالقاسم,مجتبی جهانبخش