کلمه قدس بار معنایی فراوانی برای ملت ایران و مسلمانان جهان دارد. بیت المقدس قبله اول مومنان است که همواره از مهمترین نشانه ها و عبادتگاه های مسلمین محسوب می شود و ارج گذاری آن، حفظ ارزش های اصیل اسلامی است.

اما بیت المقدس در حال حاضر مهجور و غصب شده است توسط کسانی که اساسا از بیخ و بن با این ارزش و جایگاه اسلامی به عنوان مسلمانی مخالفند اگر چه تمام تلاش خود را بر آن نهاده اند تا هویت ناداشته خود را از تاریخ بیت المقدس بسازند و به نوعی مصادره کنند.

حریم خدای بزرگ و حریم ارزش های اسلامی غصب شده و نه تنها به سختی امکان عبادت و نماز بر آن برای مسلمانان وجود دارد بلکه به یکباره از مالکیت آنان خارج شده است. بیت المقدس فلسطین یادآور وحشت، خونریزی، تخریب آوار به طور ددمنشانه جامعه و سرزمین مورد ستم و غصب فلسطینی هاست و عملا ترسیمی از اسلام زدایی و صهیونیسم پروری در این منطقه جلوه می نماید.
روز قدس تجلی حمایت از مردمی است که در این بیش از 60 سال گذشته خانه و کاشانه خود را مورد تاخت و تاز صهیونیست ها دیده اند . روز قدس یاد آور مردمی است که برای مقاومت و مقابله با تهاجم صهیونیست های غاصب با سنگ، تیر و کمان و در برخی موارد دست خالی در مقابل گلوله های دشمن صف آرایی کردند.  روز قدس یادآور عزم مردم ستمدیده ای است که عملا حافظان بیت المقدس هستند. روز قدس یادآور بیت المقدس حریم ارزش های اسلام است.

روز قدس جلوه وحدت اسلامی است در مقابل صهیونیسم، در مقابل کسانی که فلسطین را مسلمانان را سرزمین اسلامی را و بیت المقدس را نه تنها فراموش کرده اند که دل به باورهای دشمنان سپرده اند.

ما روز قدس را به پیروی از ندای بینانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ( ره )متجلی می دانیم و منشا وحدت اسلامی خود و جهان اسلام دانسته و با راهپیمایی نشان خواهیم داد که یار ملت فلسطین و خواهان آزادی سرزمین فلسطین و پشتیبان قبله اول مسلمانان جهان هستیم و آنرا در هیچ شرایطی رها نخواهیم کرد.

روز قدس منصه ظهور وحدت اسلامی را گرامی می داریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج