محمود رضا امینی در ارتباط با مسائل منطقه و وضعیت تروریست ها در منطقه به بحث پرداخت.

بی شک وجود امنیت در جمهوری اسلامی ایران برای دشمنان و برخی کشورهای فرامنطقه ای و منطقه ای از قبیل قبیله نشینان عربی و حکومت های وهابی سعودی دغدغه آفرین است.

این کشورها تمام تلاش خود را بر این استوار کرده و می کنند تا تونل های ناامنی ایجاد کنند به این امید که بهای نا امنی های موجود در منطقه را به نوعی با امنیت کشورمان گره بزنند.

حادثه تروریستی روز چهارشنبه در تهران علیه مجلس شورای اسلامی و مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) که یقینا زمان زیادی صرف برنامه ریزی آن شده است. این دو حمله تروریستی کور و تیراندازی های پراکنده نمی تواند خللی در امنیت کشورمان ایجاد کند و قطعا اطلاعاتی که تاکنون بدست آمده و خواهد آمد روشن می کند که برای یک چنین اقدام تروریستی کوچکی چه بهایی را دشمنان جمهوری اسلامی ایران پرداخته و پرداخت خواهند کرد.

ملت شهید پرور و همیشه در صحنه ایران نیک می دانند که فرزندان غیور آنان کشور را در امنیت کامل حفظ خواهند کرد و حامیان تروریسم بهای سنگینی را خواهند پرداخت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج