دولت برای استحکام و استقرار خود خارج از تب و تاب هیجانات دوره انتخابات ریاست جمهوری، نیازمند هماهنگی و رایزنی با قوای مختلف و حتی ساختارهای موثر در تصمیم گیری دارد.

طبیعی است یکی از مهمترین خاستگاه های عمومی و ساختاری از دولت، کارآمدی وزرای کابینه و خصوصا جوانگرایی آن است.اما در عین حال گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی که خود را حامی دولت می دانند و در انتخابات با هر تفکری از دولت حمایت کردند نیز اینک به دنبال سهم خواهی از دولت و معرفی اشخاص مورد نظر خود برای کابینه هستند که این وضعیت می تواند عملا اختلال مدیریتی ویژه ای را ایجاد کرده و شایسته سالاری و کارآمدی را به حاشیه بکشاند.

این واقعیتی است که در نشست ها و گفت وگوها و حتی همایش های مطالبات گروه های طرفدار دولت همواره به آن در حال پرداختن است اما ضرورت تحول جدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی دولت بیش از پیش جلوه گراست و البته دل کندن رئیس جمهور هم از یاران قدیمی و پیر و سالخورده کاری دشوار و سخت است.

جوانگرایی و کارآمدی یعنی انتخاب افراد مطمئن و آشنا از طبقه جوان و اتفاقا غیر حزبی و غیر گروهی، به نظر نمی رسد که دولتی که بخواهد کارآمد ، سالم و مورد اعتماد ملی باشد دولتی جناحی و حزبی شکل دهد و اگر رئیس جمهور بر این باور است که رئیس جمهور همه مردم است  باید مطالبات و خواستگاه  عمومی را در ارتباط با مسائل مختلف در نظر بگیرد.اما همان خواسته هایی که از زبان رهبر معظم انقلاب نیز به کرات مطرح شده است.

  

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج