آیا به واقع از دولتمردان کشورمان، کسانی هستند که باور دارند به هر قیمتی باید با آمریکا و غرب سازش کرد؟

آبا به واقع از دولتمردان کشورمان کسانی هستند که باور دارند به هر قیمتی باید با آمریکا و غرب سازش کرد ؟ آیا سازش به معنای قبول قرار دادهای داوطلبانه و یا تحمیلی مخفی و آشکار است؟ آیا در برجام خبری از سازش غیر منطقی و تحمیلی وجود دارد و آیا «اف ای تی اف»که هنوز به خوبی شرح  و تفصیل آن بر همگان روشن نیست و شاید تلاش هایی نیز بر ابهام آمیز بودن آن و جود دارد، دارای هزینه های خاصی برای مردم کشورما می باشد؟
آیا سند 2030 که اتفاقا بین بزرگان نظام چالش جدی در مورد اعلامیه بودن یا نبودن ، پذیرفته شدن یا پذیرفته نشدن آن وجود دارد، هزینه گزاف سازش با غرب است؟ آیا هزینه های کرسنت و تهاتر گازمجانی به ترکیه و فردا به امارات آن هم شاید حدود 16 میلیارد دلار، از جمله هزینه هایی است که سازش با غرب به ماتحمیل کرده است؟آیا حضور در فرایند های ظاهرا زیبا مثل منشور پاریس ( تغییرات آب و هوا) و جلوگیری از آلاینده های محیط زیست الزامی به واردات فراریختگی برای ما ایجاد کرده است؟

آیا می توانیم بدون هزینه و با تقویت بنیه دفاع کشور برای حفاظت از مرزهای ایران اسلامی ، تقویت توان اقتصادی برای عدم وابستگی و استقلال اقتصادی ، تقویت بنیه فرهنگی برای حفظ هویت فرهنگ متعالی اسلام می توانیم با غرب و آمریکا سازش کنیم.

ظاهرا مدل آمریکا خصوصا با راهبری ترامپ و اروپا در همزیستی با وی در سازش آن چیزی است که در عربستان اتفاق افتاد. هم ذخایر در اختیار قرار می گیرد و هم تسلیحات را به فروش می رساند و اقتصاد خود را بهبود می بخشد و هم مردم منطقه را به جان هم می اندازد و ماجراجویی می کند. این مدل سازش آنهاست.
انتظار دارم که همکاران رسانه ای ، سازش غیر منطقی را که خدای ناکرده دولت مستقر و دولت های گذشته انجام داده اند را رصد و تجزیه و تحلیل کنند تا دیر نشده مفری را پیدا کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج