مدیرعامل شرکت ایریسا از امضای تفاهم نامۀ همکاری بین شرکتهای فولاد مبارکه، ایریسا و POSCO ICT خبر داد و گفت: این اقدام به منظور هوشمندسازی فرایند کسب وکار انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج فخری نجف آبادی افزود: در راستای استراتژیها و اهداف بلندمدت شرکت فولاد مبارکه برای تولید ۲۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و حفظ سرآمدی شرکت، بنابر راهبردهای مدیریت ارشد شرکت، مقرر شد زمینۀ هوشمندسازی کسب وکار، فرایندهای تولید و کلیۀ سطوح اتوماسیون (Smart Factory) فراهم شود که در ادامۀ تفاهم نامه های قبلی، این تفاهم نامه بین سه شرکت مذکور به امضا رسید.
وی تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه مقرر شد در گام نخست، در یک پروژۀ سه ماهه وضعیت شرکت فولادمبارکه از نظر سیستمهای اطلاعاتی، اتوماسیون صنعتی، تکنولوژی و فرایندهای تولید با شرکت پوسکو و سایر فولادسازان باتجربه و برتر جهان مقایسه و ارزیابی شود و نقشۀ راه و گامهای لازم برای رسیدن به وضعیت بهینه تعریف و تدوین شود.
مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به سوابق شرکت POSCO ICT گفت: این شرکت یکی از شرکتهای گروه پوسکو است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و دارای گردش مالی ۷۶۷میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ بوده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت POSCO ICT ۲۵۰۰ نفر از کارکنان خود را در صنایع فولادسازی، فرودگاهی، حمل و نقل هوشمند، خطوط مترو مشغول به کار کرده است، افزود: این شرکت فرایند هوشمندسازی کسب وکار را برای شرکت پوسکو و چند شرکت فولادسازی در سراسر جهان انجام داده و به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در این زمینه مطرح است.
فخری نجف آبادی با بیان اینکه شرکت ایریسا به عنوان بازوی فنی و شرکت تخصصی وابسته به شرکت فولادمبارکه در زمینۀ سیستمهای اطلاعاتی و کلیۀ سطوح اتوماسیون فعالیت می کند، افزود: شرکت فولادمبارکه با الگوبرداری از شرکت پوسکو و POSCO ICT با انجام این پروژه ضمن ارتقای سطح هوشمندی شرکت و بهره مندی از مزایای آن، شرکت ایریسا را نیز جهت حفظ و تداوم بهبود و تعمیم این فرایند توانمند می سازد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج