با طـــراحـــی، ســــاخت و بهره برداری موفقیت آمیز از دو عدد تابلوی کنترل از راه دور «متال کلاد» (سوپروایزری) در خطوط اصلاح ۲ و ۳ واحد خطوط نهایی ناحیۀ نورد سرد، امکان قطع و وصل تابلو با سهولت و ایمنی بیشتر فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کارشناس برق واحد خطوط نهایی نورد سرد با اعلام این خبر گفت: متال کلاد کورکتیو ۳ شامل ۲ عدد ترانسفورماتور مخصوص تابلوی پاورســــنتــــر و ۲ عدد ترانســـفــورماتـــــــــــــور مخصوص درایوهای SINAMICS است و همچنین متال کلاد کورکتیو ۲ نیز علاوه بر ترانسفورماتورهای مشابه فوق، تأمین تغذیه ترانسفورماتورهای روشنایی قسمتی از سالن های خطوط نهایی را نیز بر عهده دارد.
محمدرضا عطایی افزود: برای پیشگیری از هرگونه اتصال در تابلوی متال کلاد و صدمات جانی احتمالی، اقدام اصلاحی با عنوان ساخت تابلوی سوپروایزری (تابلو کنترل از راه دور) در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: به منظور اجرای پروژۀ فوق، تیمی متشکل از واحد خطوط نهایی، تعمیرات تخصصی قسمت رگولاسیون و دفتر فنی تعمیرات تشکیل شد و پس از بازدید از تابلوهای مشابه در اتاق برق نورد سرد، طرح اولیه و نقشه های مربوط تهیه و درخواست ساخت دو عدد تابلوی سوپروایزری به تعمیرات مرکزی داده شد. در ادامه، تابلوهای ساخته شده بر روی متال کلاد کورکتیو ۲ و ۳ نصب، تست و با موفقیت راه اندازی شد.
این کارشناس برق واحد خطوط نهایی نورد سرد کسب این موفقیت را مرهون حمایت های مدیریت ناحیۀ نورد سرد و همکاری و تلاش کارکنان خطوط نهایی، تعمیرات تخصصی، دفتر فنی تعمیرات، تعمیرات مرکزی و شرکت احیای فرایند دانست و از تمام همکارانی که در اجرای این پروژه نقش داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج