تولید خودروهای سواری با افزایش همراه بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی در بودجه سال ۹۷ کل کشور تصویب شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

محمد شریعتمداری با اشاره به فراهم کردن میز مذاکره برای بخش خصوصی، گفت:در بخش صادرات باید کار را به دست کاردان‌ها سپرد.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد؛

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان گفت: نوع تعامل بانک ها و ادارت مرتبط با موضوع رفع موانع تولید وتفسیرهای مختلف از…