مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: با بهره‌برداری از مسیر جنوب به شرق تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بلوار ارتش، ارتباط بزرگراهی معابر جنوب شهر با مبادی خروجی شمال شرق پایتخت تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد حسن وساق، مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به بهره‌برداری قریب الوقوع از مسیر جنوب به شرق تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بلوار ارتش، آماده سازی و راه‌اندازی این معبر را با توجه به توسعه بزرگراه امام علی(ع) تا جنوبی ترین مناطق پایتخت، سبب تقویت ارتباط بزرگراهی معابر جنوب شهر به شمال شرق تهران و همچنین مبادی خروجی مرتبط با بزرگراه ارتش دانست و افزود: این گشایش ترافیکی سبب تسهیل دسترسی به مناطق مسکونی شرق بزرگراه ارتش، لشکرک و لواسانات خواهد شد؛ امری که حذف ترددهای اضافی، بهینه سازی زمان سفر و کاهش مصرف سوخت را در پی دارد.

وی با بیان آنکه مسیر جنوب به شرق تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بلوار ارتش بخشی از پروژه احداثتقاطع‌های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی به شمار می‌آید، یادآور شد بخشی از محور فوق با هدف کاهش سطح تملک اراضی پیرامونی، از روی کانال دارآباد عبور داده شد و به این منظور ۱۵۰ متر طول از کانال فوق سرپوشیده گردید. این مسیر راستگرد ۴۰۰ متر طول و ۱۱ متر عرض دارد و تعداد خطوط عبوری آن شامل ۳ لاین ۳٫۵۰ متری است.

گفتنی است، پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه‌های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی، شامل ۷ دستگاه پل اصلی و رمپ جهتی و ۳ دستگاه دوربرگردان غیر همسطح است که با بهره برداری از آن، مجموعه‌ای از گره‌های ترافیکی شمال شرق پایتخت برطرف خواهد شد. پل شرق به غرب و غرب به شرق تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه‌های شهید صیاد شیرازی و امام علی(ع) به ترتیب در آبان‌ ماه و بهمن‌ ماه سال گذشته تحویل شهروندان شد.