مسئول سامانه ۱۸۸۸ منطقه۱۲ از ثبت بیشترین شکایات مردمی در حوزه سد معبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، اصغر عبادی  با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳۹ پیام در سامانه۱۸۸۸ منطقه به ثبت رسیده است، گفت: ۸۶ درصد پیام به نتیجه نهایی رسیده و ۱۴ درصد مابقی نیز در دست اقدام است و  بیشترین شکایات از سد معبر است. وی با بیان اینکه انتقاد از عملکرد شهرداری در سد معبر توسط دستفروشان ، تأسیسات ورزشگاه‌ها و تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری بیشترین موضوعات پیام ها را به خود اختصاص می دهد، افزود:  ۷۸ درصد پیام ها انتقاد و شکایت و ۲۲ درصد تقدیر و تشکر از عملکرد شهرداری بوده است.