رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با شایعه دانستن استفاده از پوست و ضایعات مرغ در تولید مواد اولیه فرآورده های آرایشی گفت: ضایعات مرغ در این فرآورده ها استفاده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مصطفی اسماعیلی، نظارت ها را سختگیرانه عنوان و تاکید کرد که در این نظارت ها اگر تخلفی رویت شود بدون کوچک ترین گذشتی، توسط دانشگاه های علوم پزشکی گزارش و در مجامع قضایی به آن رسیدگی می شود. اسماعیلی ادامه داد: بنابراین نظارت های سختگیرانه بهداشتی بر مراکز تولیدی حاکم است و این اداره کوچک ترین تخلفی را بر نمی تابد. وی به نکته ای اشاره کرد مبنی براینکه از چربی های حیوانی مانند پیه گوسفند و گاو البته با قید رعایت ضوابط بهداشتی در تولید فرآورده هایی مانند صابون استفاده می شود اما چربی های مرغ از این قاعده مستثنی هستند. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: اگر تولیدکنندگان مواد اولیه لوازم آرایشی و بهداشتی، دارای مجوزهای لازم بهداشتی باشند، می توانند فرآورده های خود را به کارخانه های اینگونه لوازم بفروشند. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو یادآور شد: نظارت مستقیم بر کارخانه های تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی برعهده معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی است. به گزارش سازمان غذا و دارو، اسماعیلی همچنین مسئولیت نظارت بر کارخانه های تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی شهر تهران را بر عهده معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی «شهید بهشتی»، «ایران» و «تهران» عنوان کرد. رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو به صورت مستمر اماکن خرید و فروش مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و همین طور فاکتورهای خرید کارخانه ها را مورد بررسی قرار می دهد.