رییس اداره محیط زیست اسلامشهر گفت: استفاده از روش های نوین مدیریت پسماند از مباحثمهم اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا شایسته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در جلسه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان اسلامشهر به ریاست فرماندار و با حضور روسای ادارات شهرستان گفت: مهم ترین پروژه های پیشنهادی محیط زیست در برنامه های اقتصاد مقاومتی شهرستان اسلامشهر شامل تهیه فهرست انتشار و شناسایی واحدهای آلاینده و مستهلک و اقدام جهت رفع آلودگی در شهرستان ، حمایت  جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی سبز ، تنویر افکار عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی ، نظارت بر مدیریت پسماند با هدف کاهش پسماند و همچنین بازیافت پسماندهای تولیدی و حمایت از شکل گیری صنایع کشاورزی کم آب بر به منظور تولید محصولات ارگانیک در سطح شهرستان می باشد. وی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی جهت استفاده از گونه های مقاوم به کم آبی به منظور احداث فضای سبز از سوی صنایع، تنویرافکار عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت مدیریت درست و اصولی انرژی شامل استفاده از انرژی های نو ، جلوگیری از اتلاف انرژی در قسمت های مختلف تولید واحدهای صنعتی  و  تنویر افکار عمومی و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر استفاده از انرژی های پاک ، صنعت کم کربن ، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک ، بهینه سازی الگوی مصرف آب ، منابع ، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سازگار با محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی و  برگزاری کارگاه های آموزشی جهت استفاده مجدد از خروجی سیستمهای تصفیه فاضلاب واحدهای صنعتی در چرخه تولید یا جهت آبیاری فضای سبز ،  از جمله دیگر این موارد می باشد. شایسته در ادامه با بیان اینکه ماهانه به طور میانگین ۳۰۰ میلیون تومان صرف هزینه های مربوط به مدیریت پسماند شهرستان از جمله جمع آوری ، انتقال ، تفکیک ، بارگیری و دفن آنها می شود افزود: برداشتن گام های مؤثر و اساسی در زمینه مدیریت پسماند شهرستان امری ضروری بوده که در این ارتباط استفاده از روش های نوین که خود از مصادیق اقتصاد مقاومتی است ، بسیار حائز اهمیت می باشد. بر اساس گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، وی با تاکید بر بند الف ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت استفاده از روش های نوین در مدیریت پسماند اظهار داشت: تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه شهرهای کشور می بایست از روش های نوین از جمله  بازیابی انرژی از منابع زیست توده به روشهای بیوگاز و  کمپوست و  استفاده از زباله سوزها جهت مدیریت پسماندهای خود استفاده نمایند و مدیران اجرایی پسماند شهرستان اسلامشهر نیز می بایست این مهم را لحاظ نمایند. شایسته در پایان گفت: در این ارتباط سرمایه گذارانی برای اجرای طرح های مدیریت پسماند در شهرستان اعلام آمادگی نموده اند که می بایست سوابق کاری و همچنین طرح مورد نظر خود را در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارائه دهند.