معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ از اجرای طرح اتوبوس پیاده در این منطقه با هدف انتقال رفتارهای صحیح ترافیکی به دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیرحسین حیدرنیا اظهار داشت: در این طرح دانش آموزانی که مسیر خانه تا مدرسه آنها کوتاه است همراه با والدین و کارشناسان ترافیک این مسیر را پیاده طی می کنند و رفتارهای صحیح ترافیکی را آموزش می بینند. وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح کودکان به عنوان تأثیرپذیرترین گروه مخاطبان هستند، افزود: کودکان حامیان امروز اصلاح و بهبود رفتارهای ترافیکی و مجریان فردای این رفتارهای صحیح محسوب می‌شوند. به گفته معاون شهردار منطقه ۷ موضوع ترافیک و رفتارهای ترافیکی یکی از اصلی ترین شاخصه‌های توسعه جوامع در جهان امروز است و آموزش مسائل ترافیکی به دانش‌آموزان به عنوان اقدامی شاخص، از ماندگارترین و موثرترین روش‌های آموزشی به لحاظ ساختاری و محتوایی برای گروه مخاطبان کودک که فراگیری بالایی دارند، محسوب می شود.