رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت بهتر است قبل از هر اقدام ترافیکی انطباق آن با طرح جامع ترافیک بررسی شود نه آنکه بار ترافیکی را از منطقه ای به منطقه ی دیگر وارد کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، اقبال شاکری در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورا با اشاره به تغییر جهات ترافیکی در منطقه ۱۲ گفت: ما با این تغییر جهات مخالف نیستیم اما اجرای این قبیل اقدامات باید با مطالعه و بررسی تاثیرات آن بر کل شبکه حمل و نقل تهران و به ویژه محلات و مناطق مجاور باشد چرا که می تواند آثار مفید تغییر جهت معابر مربوطه را به شدت آسیب پذیر نماید. شاکری تصریح کرد: تغییر جهت ترافیکی در معابر منطقه ۱۲ شامل اطراف مجلس شورای اسلامی– بهارستان– میدان امام خمینی (ره) بدون تحلیل ترافیکی آن در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک و انتقال بار ترافیکی منطقه ۱۲ به دیگر معابر و مناطق شاید برای منطقه شروع خوبی باشد ولی اجرای آن معضلات پیش بینی نشده ای خواهد داشت و زندگی مردم، ادارات و کسبه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و دیگر مناطق را نیز تشویق می کند که سعی کنند همین رویه را در پیش گیرند که در این صورت دیگر طرح جامع حمل و نقل شهر تهران مفهومی نخواهد داشت. وی اضافه کرد: در این صورت هر محله یا منطقه به صورت جزیره ای عمل خواهد کرد و این نوع انجام امور مفهوم کار درست را بد انجام دادن است که نتایج کار درست را از بین می برد. رییس کمیته عمران شورا گفت: نکته مهم برای "انجام درست کار درست " اطلاع رسانی قبلی و کافی به ذینفعان اصلی هر طرح شهری می باشد که این ذینفعان اصلی همان مردم، کسبه و ادارات متاثر از طرح می باشند. در حقیقت کار وقتی درست است که برای همین مردم باعث تسهیل و بهبود زندگی شود و وقتی درست انجام می شود که همان مردم در جریان قرار گیرند و مشارکت کنند.