مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرتهران اعلام کرد: بر اساس طرح تفصیلی بخش عمده واحدهای کسبی ۱۷ شهریور نامتجانس با فعالیت شهری و اقلیم منطقه و محله بوده اند و باید تغییر پیدا می کردند.

  به گزارش خبرگزاری موج، رضا قدیمی با بیان این که بخش عمده ای از واحدهای صنفی پیاده راه ۱۷ شهریور که شامل ۱۵۰ تا ۱۸۰ واحدها می شدند، دارای مشاغلی بودند که بر اساس طرح تفصیلی نامتجانس با فعالیت شهری و اقلیم و محله و محور بودگفت: به طور مثال نمایشگاه اتوموبیل، تعمیرات خودرو و یا موتور فروشی که قبل از اجرای طرح پیاده راه سازی فعالیت داشتند، طبق قانون باید تغیر می کردند و این بحث جدیدی نبود بلکه پیاده راه سازی این جریان را تسریع کرد. وی در خصوص اقدامات شهرداری تهران برای بازگرداندن رونق به پیاده راه ۱۷ شهریور اظهار کرد: علاوه بر اقدامات عمرانی که در رابطه با پیاده راه ۱۷ شهریور انجام شده است، یک سری اقدامات نرم افزاری نیز برای رونق کسب و کار صورت گرفته، به طوری که در راستای تغییر شغل کسبه، نمایندگانی از اتحادیه ها و اصناف را در خیابان ۱۷ شهریور مستقر کردیم تا کسانی که علاقه مند به تغییر شغل هستند حتی دردسر مراجعه به اتحادیه را نداشته باشند. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرتهران افزود: در میان کسبه شاغل در پیاده راه ۱۷ شهریور، کسانی بودند که اعلام کردند به ادامه فعالیت در شغل کنونی، علاقه دارند و می خواهند همین شغل را ادامه دهند اما بر اساس طرح تفصیلی ادامه فعالیت این افراد در ۱۷ شهریور امکانپذیر نبود. وی افزود: در این راستا پنج مرکز فروش خودرو را به نمایشگاه داران معرفی کردیم تا در هر کدام از این مراکز که علاقه مند بودند، به آنها زمین واگذار کنیم به طوری که بالاتفاق مرکز خودرو خاوران را برای ادامه فعالیت پذیرفتند. به گفته قدیمی تیم هیات امناء و کارشناسان از سوی نمایشگاه داران خودرو شهرداری تشکیل شده است و تاکنون ۱۰۰ مورد واگذاری زمین به واحدهای صنفی انتقال یافته از جمله ۱۷ شهریور صورت گرفته است به طوری که فعالیت ماشین فروشی را در بازار خودرو خاوران انجام می دهند. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرتهران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همکاری بیشتری از سوی واحدهای صنفی با شهرداری تهران برای جابه جایی به مراکز فروش خودرو صورت گیرد، خاطر نشان کرد: باید بپذیریم دیگر جای مشاغلی همانند ماشین فروشی و موتور فروشی در مرکز شهر نیست از این رو ادامه فعالیت چه در ۱۷ شهریور و چه در سایر خیابان ها امکان پذیر نیست بنابراین امیدواریم هر چه سریعتر فضای جدید را تحویل بگیرند و مستقر شوند. قدیمی با بیان اینکه چند سال است اعلام کرده ایم زنگ خطر نمایشگاه داران در تهران به صدا درآمده است، افزود: نمایشگاه های فروش خودرو درهمه کلان شهرهای دنیا باید به مبادی خروجی و ورودی شهر انتقال پیدا کرده اند و دیگر جایی برای فعالیت سنتی در مرکز شهر برای نمایشگاه داران وجود ندارد.