رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرتهران گفت: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا در مرحله رسیدگی نهایی است.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن سرخو در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه در خصوص لزوم پیگیری دریافت گزارشات عملکرد و پیشرفت مرتبط با مصوبات شورا از سوی مجموعه شهرداری تهران و تهیه فهرستی از موارد نقص گزارش شهرداری جهت رسیدگی توسط هیئت رئیسه و یا کمیسیون های مرتبط گفت: در ارتباط با مصوبات شورا ظرف سه سال گذشته، در بعضی موارد علی رغم اینکه تعدادی از این مصوبات زماندار بوده است و در تعدادی نیز زمابندی هایی برای ارائه گزارش ذکر شده است، از سوی شهرداری گزارشی به شورا در خصوص عملکرد و پیشرفت مرتبط با مصوبات مذکور ارائه نشده است. وی ضمن ابراز نگرانی از نداشتن حتی یک گزارش کامل از سوی شهرداری در ارتباط با برخی مصوبات شورا در پایان گفت: با توجه به قرار گرفتن در سال پایانی شورا و همچنین نهایی شدن بسیاری ازمصوبات، قابل قبول نیست که حتی یک گزارش کامل از سوی شهرداری مرتبط با برخی مصوبات نداشته باشیم. سرخو پیشنهاد داد: باتوجه به اینکه سال آخر شورای چهارم را پیش رو داریم مناسب است در روزهای یکشنبه، شورا به بررسی امور داخلی بپردازد. رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران علام کرد: طرح جامع حمل ونقل و ترافیک در کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا در مرحله رسیدگی نهایی است و بزودی به صحن آورده می‌شود. سرخو ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هموطنان عزیز و همکاران در عرصه مدیریت شهری، حلول ماه شوال المکرم و فرا رسیدن فرخنده عید سعید فطر، روز شکوفایی فطرت و نزول رحمت الهی را به تمامی مسلمانان به ویژه مردم پارسا و پاک طینت شهر تهران تبریک و تهنیت گفت.