رئیس کمیته میراثفرهنگی شورای شهر تهران خواستار بررسی عملکرد مالی و اجرایی روابط عمومی شهرداری تهران شد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد حکیمی‌پور در نامه‌ای خطاب به ریاست شورای شهر تهران با اشاره به نگرانی نسبت به سوگیری رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران درخواست کرد تا با بررسی عملکرد رسانه‌های تحت مدیریت شهرداری تهران مانع از خارج شدن آنها از مسیر انصاف و قانون شده و همچنین گزارش دقیقی از عملکرد مالی و اجرایی روابط عمومی شهرداری تهران و میزان اثر بخشی آن در بهبود وضعیت مدیریت شهری به شورای شهر ارائه شود. در این نامه آمده است: برادر گرامی جناب مهندس چمران؛  ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران؛ احتراما به استحضار می‌رساند روابط عمومی شهرداری تهران که هزینه‌های آن از محل بودجه شهرداری تامین می‌شود، در انعکاس اخبار مربوط به شورا و مدیریت شهری سوگیری‌های خاصی دارد که موجب نگرانی شده است، نشریات، سایت‌ها، کانال‌های خبری و سایر امکانات اطلاع رسانی که تحت مسوولیت روابط عمومی شهرداری هماهنگ می‌شوند نیاز به بررسی جدی دارند تا از مسیر انصاف و قانون خارج نشوند. بدین وسیله تقاضا مندم دستور فرمایید گزارش دقیقی از عملکرد مالی و اجرایی روابط عمومی شهرداری و میزان اثر بخشی آن در بهبود وضعیت مدیریت شهری به اینجانب و در صورت لزوم به شورای شهر ارائه گردد.