رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تا کنون حدود ۹۰ پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نعمت الله ترکی در جلسه مشترک شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان قرچک گفت: طبق تفاهم نامه صورت گرفته با سازمان صنعت، معدن و تجارت ۱۷ هزار واحد صنعتی استان تهران مورد راستی آزمایی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه در حال تهیه برنامه میان مدت ۵ ساله استان تهران هستیم، در خصوص منابع آبی استان تهران و برنامه ریزی های صورت گرفته برای مصرف بهینه در بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و درمان مواردی را عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات شهرک های صنعتی دولتی و خصوصی هم در حال بررسی است، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان قرچک بایستی برنامه های خودشان را با استانداری و فرمانداری شهرستان هماهنگ کنند.

ترکی افزود: برنامه مهم دیگری که در استان تهران در حال انجام است اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در این مورد باید عنوان کنیم هرگونه فعالیت و پروژه های برنامه ششم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی خواهد داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تهیه سند آمایش استان و کشور و رایزنی با سرمایه گذاران خارجی خبر داد.

وی از مدیران قرچک خواست پروژه های نیمه کاره ای که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند با هماهنگی فرمانداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معرفی کنند.