رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ تاکید کرد: با اجرای کامل طرح تغییر جهات ترافیکی منطقه ۱۲و به زیر بار رفتن تونل امیرکبیر به طور کامل مشکل ترددهای گذری و ترافیک این محدوده رفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سرگرد بهاری ضمن تشکر از شهروندان و اهالی منطقه یه خاطر سعه صدری که در اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی  منطقه ۱۲ داشتند، افزود: به هر حال باید قبول کرد اجرای هر طرح شهری به ویژه تغییر جهات ترافیکی در ابتدا؛ با مشکلاتی روبه رو خواهد بود. این طرح نیز قطعا در ابتدا با مشکلاتی روبه رو خواهد بود که این مسائل به مرور زمان  در روزهای اتی برطرف خواهد شد. وی با بیان اینکه به طور حتم با اجرای کامل این طرح ترددهای گذری و ترافیک این منطقه کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد، ادامه داد: در واقع اجرای کامل این طرح امکان دسترسی شهروندان را به منطقه ۱۲ بهتر و راحت تر خواهد کرد. با تغییر مسیر خیابان مصطفی خمینی از تقاطع سرچشمه به سمت شوش بار ترافیکی منطقه برای خروج با استفاده از تونل امیرکبیر جابه جا خواهد شد. رئیس پلیس راهور منطقه ۱۲ با بیان اینکه در روزهای ابتدایی اجرای این طرح شهروندان دچار سردرگمی خواهند خواهند شد، یادآور شد: عمده مشکلات شهروندان در روزهای ابتدایی اجرای این طرح در انتخاب مسیرهای جایگزین خواهد بود که در روزهای آینده این مشکل نیز برطرف خواهد شد. وی همچنین درباره مشکل ترافیکی این منطقه بعد از اجرای طرح نیز توضیح داد: بزرگترین مشکل ترافیکی ما در محدوده خیابان مجاهدین اسلام، گره ترافیکی در خیابان ناطقی به خاطر عرض کم این معبر و ورودی آن به میدان ابن سینا به خاطر واقع شدن ایستگاه مترو دروازه شمیران که خروج تعداد بالای مسافر در ساعات پیک سفر-صبح ها از ساعت۷:۳۰ تا ۸:۳۰و بعدازظهرها از ساعت ۱۹ تا ۲۱ - است؛ خواهد بود. سرگرد بهاری درباره تدابیر در نظر گرفته شده برای رفع این مشکل تاکید کرد: برای حل مشکل این محدوده یکسری تغییر جهات ترافیکی را اصلاح کردیم که روی بازده ترافیکی خیابان زرین خامه تاثیرگذاشت. همچنین برای کاهش ترافیک ورودی میدان ابن سینا؛ خیابان مشکی در مسیر شرق به غرب و خیابان قائن در مسیر غرب به شرق یکطرفه شد. گوشه انتهایی این خیابان را برای دسترسی راحت تر شهروندان در مسیر جنوب به شمال تغییر دادیم تا خودروها به راحتی وارد ابن سینا شوند. درواقع بار ترافیکی ورودی میدان ابن سینا تفکیک شد تا مشکل این محدوده رفع شود.