مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به برخورد نیروی انتظامی با کلاهبرداران و افراد سودجو در جانمایی صندوق های موسسات خیریه فاقد مجوز گفت: مردم استان تهران فطریه خود را فقط در صندوق های بهزیستی، کمیته امداد و موسسات خیریه دارای مجوز بیندازند.

به گزارش خبرگزاری موج، سیاوش شهریور ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر با اشاره به تشکیل کارگروه جمع آوری زکات فطره گفت:‌ به منظور مدیریت و نظام مندی جمع آوری زکات فطره برای کمک به اقشار ضعیف و مستضعف جامعه، مراجع صدور مجوز، درخواست های موسسات خیریه دارای حسن شهرت را برای جمع آوری زکات دریافت کرده و در کارگروه مشخص شده است. وی افزود: براساس تصمیمات کارگروه جمع آوری زکات هر یک از موسسات خیریه دارای مجوز و شفافیت مالی می توانند حداکثر تا ۱۵ پایگاه جمع آوری زکات فطره در محدوده جغرافیایی که مجوز فعالیت آنها صادر شده، دایر کنند. به گفته مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری تهران هریک از موسسات خیریه دارای مجوز می توانند سه صندوق ویژه عام، سادات و کفاره را در هریک از مناطقی که آدرس آن را به دبیرخانه کارگروه ارسال کردند مستقر کنند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، شهریور با اشاره به برخورد نیروی انتظامی با کلاهبرداران و افراد سودجو در جانمایی صندوق های موسسات خیریه فاقد مجوز گفت: مردم استان تهران فطریه خود را فقط در صندوق های سازمان بهزیستی،کمیته امداد و موسسات خیریه دارای مجوز بیندازند.