معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از اختصاص ۲۸۰ میلیارد و ۱۹۶ میلیون و ۹۱۹ هزار ریال از اعتبارات تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ در وجه دهیاری‌های ۱۰ استان‌ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اسد معانی افزود: این استان ها شامل آذربایجان های شرقی و غربی، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قم، گیلان و همدان است. وی خاطرنشان کرد: به منظور انجام تکالیف قانونی مندرج در تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی این تبصره ، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف است وجوه موضوع تبصره مورد اشاره را پس از وصول ظرف مدت یک ماه به حساب شهرداری‌ها، دهیار‌ی‌ها و شهرداری کلان شهرها واریز کند. معانی تصریح کرد: در این راستا هماهنگی‌های لازم با معاونین امور عمرانی استانداری‌ها برای پرداخت و توزیع اعتبارات این تبصره مستقیم در وجه دهیاری‌ها صورت پذیرفته ‌است که در این خصوص استان‌های نامبرده اطلاعات خواسته شده از سوی این سازمان را تکمیل و سهم دهیاری‌های خود را دریافت کرده‌اند. این مسوول سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بیان کرد: پرداخت اعتبارات سال ۱۳۹۵ دهیاری ها منوط به ارسال و تکمیل تمامی موارد درخواستی خواهد بود. پیش از این ۲۷ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ به حساب دهیاری‌های استان‌های قزوین، قم و گلستان پرداخت شده بود.