رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تسهیلات قطره چکانی هیچ گاه پاسخگوی مشکلات ریز و درشت اقشار آسیب پذیر جامعه نیست و لازم است با بازنگری سیاست های اتخاذ شده برنامه ریزی ها را به سمت ارتقای توانمندی آنها پیش برد.

به گزارش خبرگزاری موج، الهه راستگو از زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه یاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه خانواده های تحت سرپرستی این زنان در ردیف فقیر ترین خانواده ها محسوب می شوند و همین فقر اقتصادی ریشه بسیاری از چالش های آنان در جامعه است. وی افزایش نرخ طلاق در کشور  را به منزله افزایش این گونه خانواده ها دانست و افزود: عدم حمایت اساسی از سوی نهاد های مسوول، اشتغال زنان سرپرست خانوار به هرکاری را به دنبال داشته که البته بیشتر این مشاغل به دلیل ماهیت مقطعی و کاذب خود پاسخگوی چالش اقتصادی آنها نیست. رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران از عدم برخورداری مهارت های لازم به عنوان مشکل دیگر این گروه یاد کرد و گفت: اگر چه بهزیستی و کمیته امداد امروز بخشی از بار این خانواده ها را به دوش می کشند اما واقعیت آنست که این تسهیلات قطره چکانی هیچ گاه پاسخگوی مشکلات ریز و درشت این قشر آسیب پذیر جامعه نبوده و لازم است با بازنگری سیاست های اتخاذ شده برنامه ریزی ها به سمت ارتقای توانمندی این زنان پیش رفته تا بتوان به اشتغال به عنوان مهمترین دغدغه وخواسته به حق آنان پاسخ داد. راستگو افزود: با احتساب افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار  می توان ادعا نمود که امروز در حدود چند میلیون نفر از افراد جامعه با مشکلات اقتصادی به این دلیل مواجهند که البته درخصوص زنان برخوردار از تحصیلات و توانمندی لازم چالش های اقتصادی بسیار کمرنگ تر است. وی با بیان اینکه خلا حضور مادران در منزل به دلیل اشتغال،گرایش فرزندان به رفتارهای ناهنجار و پرخطر را افزایش خواهد داد تصریح کرد: پدیده دستفروشی زنان و یا افزایش روز افزون زنان دستفروش در مترو و اماکن عمومی دیگر بیش از آنکه به دلیل در آمد مناسب آن باشد به دلیل عدم برخورداری این قشر از شغل مناسب است  که امروز نبود تمهیدات لازم بروز مشکلاتی را در این حوزه به دنبال داشته است. عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: البته در برخی از این افراد شاهد حضور تیمی و خانوادگی دستفروشان هستیم که این موضوع  بیش از آنکه موید وضعیت مالی نامناسب آنها باشد بیانگر تمایل به کسب درآمد و استقلال در آنهاست به طوری که  درآمد مناسب درپاره ای از شرایط، جدایی به دلیل عدم تبعیت از همسر و یا  رهایی فرزندان علی رغم علم به مخاطرات درکمین آنها  را به دنبال داشته و عدم رسیدگی و برنامه ریزی در این زمینه گواه پیچیده شدن مسئله و افزایش نرخ آسیبهاست. راستگو با تاکید بر لزوم تدوین بانک اطلاعات جامع از زنان سرپرست خانوار افزود: پس از تهیه این بانک اطلاعات می توان به ساماندهی دستفروشان مترو نیز امیدوار بود. وی با اشاره به اینکه امروز مبالغ کلانی صرف به حداقل رساندن آثار و تبعات آسبیبهای اجتماعی در جامعه می شود تاکید کرد: متاسفانه سیاست مسئولین همواره متوجه درمان بوده و این درحالی است که با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه  ضمن به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی و ممانعت از بروز آن می توان هزینه های هنگفت درمان را جهت ارتقاء رفاه اقشار درمعرض آسیب صرف کرد. رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران  با تاکید براینکه توزیع برابر یارانه ها به معنای نگاه برابر دولت به تمام اقشار جامعه نیست خاطرنشان کرد:  هدفمند نمودن یارانه ها برخلاف نام آن هدفمند نیست و رقم پرداختی آن با کاهش افراد بی نیاز از لیست دریافت، دریافتی افراد نیازمند را حداقل به میزان مصوب وزارت کار افزایش دهد. لزوم مصوب نمودن حقوق و مستمری برای اقشار ضعیف راستگو از مصوب نمودن حقوق و مستمری برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر در سایه هدفمند نمودن صحیح یارانه ها به عنوان یکی از نمودهای سیاست پیشگیرانه یاد کرد و گفت: دولت نباید هیچ بهانه ای جهت اجرایی نمودن این اقدام داشته باشد چراکه  اجرای حقوق و مستمری به این شیوه خزانه دولت را تهی نمی کند و تنها افرادی از دریافت این مبلغ که در زندگی آنها تاکنون تاثیری نداشته محروم می شوند. وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای راه اندازی کارگاه های تولیدی و مشاغل خانگی ضمن کاهش خلا حضور مادران در منزل کاهش چالش های اقتصادی را نیز برای زنان سرپرست خانوار به همراه خواهد داشت یادآور شد: اگرچه شهرداری تهران علی رغم وظیفه ذاتی خود امروز اقدامات درخور توجهی را در این زمینه به انجام رسانده اما خیریه ها و سمن های  فعال در حوزه زنان و آسیب های اجتماعی نیز با کارآفرینی، برگزاری دوره های مهارتی، فراهم سازی ملزومات اشتغال، راه اندازی کسب و کار خانگی  و ایجاد کارگاه های تولیدی تاحد قابل توجهی شرایط را برای این زنان تسهیل ساخته اند . رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران در پایان به عملکرد ستودنی سه کارگروه زنان، خیرین و آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: با توجه به تشکیل کارگروه های ۱۵ گانه تخصصی و ماهیت مردمی سازمان های مردم نهاد از عموم مردم، متخصصین درحوزه های مختلف دعوت می کنم با پیوستن به سازمان های مردم نهاد و حضور فعال، در کاهش مشکلات شهر خود سهیم باشند.