معاون شهردار تهران به عدم توانایى بیمارستان های تهران در پذیرش بیش از ۴٠ بیمار در شرایط بحرانى تاکید کرد و گفت: هیچ یک از بیمارستان های تهران، از آمادگی پذیرش بیش از ۴٠مصدوم و بیمار برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ناصر امانى معاون برنامه ریزى و امور شوراى شهردارى تهران در جریان بررسى لایحه تملک و احداث بیمارستان ویژه کارکنان شهردارى تهران با تاکید بر اینکه شهردارى تهران به دنبال خرید بیمارستان آماده نیست، اظهار داشت: شهردارى رایزنى هایى را در خصوص تملک و خرید یک ساختمان نیمه کاره جهت تبدیل آن به بیمارستان داشته که البته خرید این بیمارستان بیش از آنکه با پرداخت هزینه نقدی باشد به صورت تهاتر خواهد بود. وى در ادامه به کشته شدن برخى از شهروندان تهرانی در جریان حادثه اتوبوس سال گذشته اشاره کرد و افزود: عدم ظرفیت لازم در یک مرکز بیمارستانی برای پذیرش مسکونى این حادثه سبب رایزنى شهردارى با بیمارستان های متعدد شد که همین وقفه در صورت تکرار در حوادث آتی مشکل ساز خواهد بود. معاون شهردار تهران با بیان اینکه هیچ یک از بیمارستان های تهران، از آمادگی پذیرش بیش از ۴٠مصدوم و بیمار برخوردار نیست تاکید کرد: بر خلاف آنچه عنوان می شود این بیمارستان تنها مختص کارمون شهرداری تهران نخواهد بود چرا که مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته رسیدگی به وضعیت مصدومان در زمان بحران مهم ترین هدف از احداث این بیمارستان است. امانی خاطرنشان کرد: این بیمارستان در واقع ستاد حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران شهر تهران خواهد بود.