مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد: در سال ۹۴ بیش از ۵۵ کودک صفر تا ۶ سال در ماه تحویل بهزیستی استان شد که بیش از ۵۰ درصد آن ها کودکان رها شده بودند.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد دلبری درباره کودکان بی سرپرست گفت: جامعه پزشکی یکی از اصلی ترین گروه های مرجع چه از جهت مقبولیتی که در سطح جامعه دارند و چه از جهت کمک هایی که می توانند به جامعه هدف (نیازمندان) ارائه کنند، هستند. وی با بیان اینکه در سال ۹۴ بیش از ۵۵ کودک صفر تا ۶ سال در ماه تحویل بهزیستی استان تهران شد، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد آن ها کودکان رها شده در سطح استان بودند. مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: همچنین بیش از ۹۰ معلول همزمان به بهزیستی معرفی شد و از این تعداد ۲۲ درصد سالمندان و معلولان رها شده بودند که توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی به بهزیستی تحویل داده شدند. دلبری گفت: با آن که عملا تناسبی بین امکانات نیروی انسانی و اعتبارات سازمان بهزیستی با مددجویان نبود، راهی جز پذیرش آن ها نداشتیم و خوشبختانه با حضور جمع خیرین، گروه های مرجع و کمک سازمان ها توانستیم به وضعیت مطلوبی دست یابیم اما متاسفانه بخشی از نیازهای ما همچنان بر زمین مانده است. وی با گلایه از اینکه استان تهران از نظر شاخص های حوزه اجتماعی فاقد وضعیت مناسبی است، افزود: در مباحثی چون طلاق، اعتیاد، کودکان کار، زنان خیابانی و غیره بدون کمک شما عزیزان آن طور که باید و شاید کارها انجام نمی شد و به دنبال آن هستیم که بتوانیم در سال ۹۵ کارنامه موفقی را از خود برجای بگذاریم. مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه ۱۷۰ هزار مددجوی سازمان بهزیستی، بیش از ۱۶ هزار معلول و سالمند و بیش از ۴ هزار کودکی که در مراکز شیرخوارگاهی و شبه خانواده بهزیستی، حجم زیادی است که قطعا با اعتبارات دولتی نمی توان پاسخگوی ان ها بود، تصریح کرد: یکی از نیازهای اساسی در سازمان بهزیستی برای ۱۷۰ هزار جامعه هدف، نیروهای درمانی هستند که اطمینان داریم جامعه پزشکی می تواند به خوبی و با تعامل دو طرفه در این زمینه به ما یاری رساند. دلبری اضافه کرد: امید است بتوانیم نیازهای درمانی بیش از ۷ هزار و سیصد نفر را که نیاز درمانی جدی دارند و ۱۴ هزار نفری را که نیازمند کارهای آزمایشگاهی هستند، به خروجی مورد دلخواه برسیم. وی تصریح کرد: امید است بتوانیم در قالب جمعیت های دوستدار گروه های هدف تحت عنوان جمعیت دوستدار معلول، دوستدار سالمند، دوستدار کودک، دوستدار زنان سرپرست خانوار، با کمک بهزیستی کشور و استان تهران، واسطه ای بین نیازمندان و به نحوی بازوان توانمند شما در انجمن های علمی تخصصی پزشکی کشور برای فعال کردن این گروه ها باشیم.