پروژه مطالعاتی «بررسی علل تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران از منظر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری پایتخت» در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، بابک نگاهداری رئیس مرکز مطالعات در این کمیته تخصصی که با حضور مدیرکل اداره هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور اجتماعی و فرهنگی مرکز برگزار شده بود، ابراز امیدواری کرد: اتمام پروژه مطالعاتی مذکور می‌تواند گامی در جهت کاهش تخلفات اداری در کشور باشد، زیرا این مطالعه می‌تواند مورد استفاده تمامی سازمان‌ها و ارگانی‌های کشور قرار گیرد.

نگاهداری همچنین از ارائه گزارش پروژه مطالعاتی «بررسی علل تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران» در کمیته کاربست‌های پروژه‌های مطالعاتی شهرداری پایتخت خبر داد و گفت: با به کاربست رسیدن این پروژه مطالعاتی تمامی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور می‌توانند از آن در بررسی تخلفات اداری خود بهره‌مند شوند.

روح‌الله علیخان گرگانی مدیر مطالعات توسعه منابع انسانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز در ابتدای این جلسه هدف از این پروژه مطالعاتی را بررسی انواع گونه‌های تخلفات اداری در شهرداری تهران بیان کرد و افزود: این پروژه مطالعاتی توسط مرکز مطالعات و با همکاری اداره کل هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران از ابتدای سال ۸۹ تا انتهای سال ۹۴ از منظر هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین مدیرکل اداره هماهنگی و نظارت بر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران این پروژه مطالعاتی را چراغ راهی برای آینده دانست و تصریح کرد: مطالعه مذکور شروع خوبی برای شفافیت و سالم‌سازی در شهرداری تهران است و می‌تواند مورد بهره‌برداری تمامی شهرداری‌های کشور قرار گیرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، گفتنی است؛ پروژه مطالعاتی «بررسی علل تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران از منظر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران» توسط مدیریت توسعه منابع انسانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی پایتخت انجام شده است و مجری این پروژه مطالعاتی در کمیته تخصصی مذکور به ارائه‌ای از یافته‌های این پژوهش و راهکارهای اجرایی آن پرداخت.