اداره فنی و ترافیک ناحیه 4 از جدولگذاری در خیابان کارگر روبروی خیابان دهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی منطقه 6، فرجی مدیر اداره فنی و ترافیک ناحیه 4 گفت: نگهداشت شهر یکی از عناوین مهم در عملکرد شهرداری و نظارت مستقیم و جدی ناظران برنحوه عملکرد پیمانکاران است.

اداره فنی و ترافیک در راستای رسیدن به استاندارهای مطلوب، آراستگی محیط شهری، رفع آلودگی بصری، ارائه خدمات عالی و افزایش رضایتمندی شهروندان، اقدام به جدولگذاری به جهت هدایت آبهای سطحی و مرمت نهر و کانیو به متراژ 70 متر طول، در خیابان کارگر روبروی خیابان دهم کرد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج