مدیر اداره بازیافت ناحیه 5 منطقه 6 از آموزش چهره به چهره بازیافت در خیابان نظامی و توزیع کیسه و بروشور به شهروندان این محدوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی منطقه 6، محمدی ثمرین مدیر اداره بازیافت ناحیه 5 با اشاره به آموزش چهره به چهره بازیافت در خیابان نظامی در این ناحیه اظهار کرد: توسط اداره بازیافت ناحیه نسبت به آموزش چهره به چهره در خیابان نظامی با هدف ارائه اطلاعات در زمینه تفکیک زباله های خشک و تر اقدام شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج