جلسه شورای اداری ناحیه 4 ،با حضور رسولی شهردار ، معاون و مدیران اجرایی و ستادی آن ناحیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 6، رسولی  اظهار داشت نشست شورای اداری تشکیل دهنده مجموعه مدیریت شهری و سرآمد تدبیر و مدیریت در کارها است.

وی در ادامه با تأکید احترام به ارباب رجوع و کرامت انسانی ، رضایت شهروندان و مواردی را مطرح کرد، در ادامه این جلسه اعضای حاضر پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث ذکر شده، پیام های 1888 و 137 و نگهداشت شهر، صورت وضعیت پیمانکاران، سدمعبر، فضای سبز، بازیافت، ساماندهی، عمران و ترافیک، اقدامات حمایت از شورایاری ها و مساجد، استقبال از بهار، تاکید بر دیدار با خانواده شهدا، لفاف و سدمعبر ایمنی در شهر سازی، بحث شیفت بندی برای ایام تعطیل واحد فوریت ها و شهربان و وضعیت پوششی پرسنل را درستور کار قرار دادند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج