مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم گفت: حسب دستور اخذ شده از دادستان رباط کریم، ۲۰ واحد ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا حیدری با بیان اینکه ۲۰ واحد ساخت و ساز غیرمجاز در رباط کریم تخریب شده است، اظهار داشت: تخریب این ۲۰ واحد غیرمجاز حسب دستور اتخاذی از دادستان شهرستان، مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز بی‌رویه افراد سودجو و فرصت‌طلب که مبادرت به ساخت و ساز بی‌رویه، احداثسوله و دیگر مصادیق می‌کنند، انجام شد.

وی با بیان اینکه این ۲۰ واحد ساخت و ساز غیرمجاز در روستاهای وهن‌آباد، علی‌آباد، انجم‌آباد، کیکاور و یقه با حضور عوامل قضائی و نیروی انتظامی تخریب شد، افزود: ۱۶۵ مترمربع بنا، آلاچیق و دیوارکشی به متراژ ۳۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع آزاد شد.