مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: پرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی به منظور احیای بافت فرسوده شهر تهران آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عبادالله فتح الهی گفت: کنترل تورم و رونق بخشیدن به بخش مسکن از محورهای مهم بسته تشویقی بافت های فرسوده است.

فتح الهی افزود: برای کنترل تورم بخش مسکن ٢٠ الی ٢۵درصد از هزینه های ساخت و ساز را پایین آوردیم تا بدین ترتیب با توجه به تقلیل هزینه های بافت فرسوده، مجال ساخت و ساز برای مالکین فراهم شود.

وی با بیان اینکه تخفیف صد درصد مجوزهای حفاری نیز در بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده گنجانده شده است، تصریح کرد: رایگان شدن هزینه انشعاب برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی بافت های فرسوده اقدام دیگری در جهت کمک به نوسازی بافت های فرسوده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه حذف عوارض از سوی شورا و شهرداری در جهت کمک به احیای بافت های فرسوده است، خاطرنشان کرد: ۹ الی ۱۰ درصد وام قرض الحسنه به ریز دانه های بافت فرسوده توسط دولت و مابقی آن توسط شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران ۴٠ میلیارد تومان یارانه وام نوسازی بافت فرسوده در بسته تشویقی در نظر گرفته است، افزود: توجه به نوسازی متوازن، توزیع عادلانه بسته تشویقی بین بافت های فرسوده و هماهنگی بین دولت، شهرداری ونهادهای مسئول در جهت بهسازی بافت فرسوده از محورهای مهم بسته تشویقی بافت فرسوده است.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: وام پرداختی به مبلغ ۷۰ میلیون تومان با سود ۲ درصد پرداخت می شود.