معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به ضرورت کاهش حجم دخالت دولت در بخش اقتصادی کشور تاکید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری موج، هوشنگ خندان‌دل در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی استان اردبیل با بیان اینکه حجم اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه‌ها بیش از ۱۲ برابر اعتبارات عمرانی سالجاری کشور است، گفت: میانگین زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور به بیش از ۱۴ سال رسیده است.

وی به ضرورت کاهش حجم دخالت دولت در بخش اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: باید با افزایش سهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در پروژه‌ها بتوانیم دخالت دولت را کاهش دهیم.

خندان‌دل با بیان اینکه باید در استان‌ها بر روی پروژه‌های نیمه‌تمام و تأثیرگذار تمرکز کرد، تصریح کرد: باید با افزایش مشارکت بخش خصوصی کارآمدی نظام اقتصادی را بهبود یابد.

معاون عمرانی امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه دستگاه‌ها می‌توانند در بخش‌هایی تکمیل و اجرای پروژه را به بهره‌بردار قوی‌تر دیگری واگذار کنند تا پروژه روی زمین نماند، تاکید کرد: به دلیل اینکه هزینه کرد اعتبارات تا تیرماه سال بعد امکان‌پذیر است، استان‌ها در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرصت اجرا دارند.

وی به ضرورت شفاف‌سازی شرایط مصرف اسناد خزانه که ۶۰ درصد از اعتبارات را شامل می‌شود، تأکید کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی پروژه در کشور به شرط پرداخت حقوق به کارکنان اجرا می‌شود و به همین دلیل تأخیر در مبادله موافقت‌نامه‌ها اختلال ایجاد می‌کند.

خندان‌دل همچنین استان اردبیل به ضرورت استفاده از پتانسیل‌های متعدد استان اردبیل تأکید کرد و افزود: استان اردبیل از استان‌های موفق در واگذاری پروژه‌های عمرانی در سطح کشور است.