رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، توسعه فرهنگی را پیش زمینه توسعه فضاهای دیگر از جمله اقتصادی دانست.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، شهرام گیل آبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان در بوستان گفتگوی تهران با بیان اینکه بدون شک یک کشور سیمرغ هستیم، اظهار داشت: هر جزیی از کشور یک هویت مستقل دارد اما همه در یک هویت کلی خود را در مهر به ایران پیدا می کنند. وی ادامه داد: بدون شک مردم باید هویت، هستی و چیستی خود را بشناسند و اگر این بسترها ایجاد و فراهم نشود کاستی هایی در حوزه فرهنگی خواهیم داشت. رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران بیان کرد: شکل گیری نمایشگاه ها و هفته های فرهنگی می تواند این کارکرد را داشته باشد که ایرانی ها با پیشینه خودشان بیشتر آشنا شوند. گیل آبادی با بیان اینکه هفته های فرهنگی باید توسعه یابد و از این طریق در مسیر تعمیق ارتباطات و توسعه کشور گام برداریم افزود: مردم ایران اسلامی باید با قوم لر در زایشگاه ۴۰ هزار ساله خود که ۱۱ هزار سال پیش نخستین عوامل شکل گیری تمدن را داشته است بیشتر آشنا شوند. وی تاکید کرد: بدون شک این آشنایی در نوع نگاه مردم به کشورشان تاثیر جدی دارد و شناختی که نسبت به ماهیت خودشان دارند را تقویت می کند. رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با یادآوری اینکه توسعه فرهنگی پیش زمینه توسعه فضاهای دیگر از جمله اقتصادی است ادامه داد: یکی از سیاست های قطعی و جدی شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته فراهم کردن زمینه شکل گیری توسعه در ایران بوده است. گیل آبادی گفت: اقوام می توانند در تهران در فضای مناسب مناسک، آیین ها، رسوم و فرهنگ خود را نشان دهند و پتانسیل های خود را معرفی کنند. وی ادامه داد: در این ۱۰ سال توسعه متوازن در راس فعالیت های شهرداری تهران بوده است.