شرکت بهره برداری مترو تهران و دانشگاه صنعتی شریف قرارداد جدید همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس این قرارداد، دانشگاه صنعتی شریف در تولید داخلی قطعات مورد نیاز مترو، نظارت بر قراردادها، شناسایی پیمانکاران و شناسایی درخت محصول قطار مدل های ۳۰۰و ۵۰۰  با شرکت بهره برداری مترو تهران همکاری خواهد کرد. این قرار داد در جلسه‌ای با حضور مدیر عامل و برخی از معاونان و مدیران فنی شرکت بهره برداری مترو تهران با مختاری مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد. محمد احمدی بافنده در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه صنعتی شریف دردوسال گذشته همکاری خوبی با شرکت بهره برداری مترو تهران داشته است افزود: امیدواریم که با کمک این دانشگاه و مشارکت تولید کنندگان داخلی به زودی بخش زیادی از قطعات مورد نیاز مترو را درداخل تولید کنیم و حتی در آینده‌ای نزدیک به صادر کننده این قطعات در منطقه تبدیل شویم. وی با اشاره به اینکه تکیه بر تجربه به تنهایی کافی نیست تصریح کرد: باید در صنعت مترو به دانش فنی روز دنیا با در نظر گرفتن وضعیت فرهنگی کشور مجهز شویم. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران احداث پارک فناوری مترو و تاسیس دانشگاه پلی تکنیک مترو با رشته‌های تخصصی را از اهداف این شرکت برشمرد و گفت: دانشگاه صنعتی شریف جهت دانش بنیان شدن فرایندهای تحقیق و توسعه قطعات ساخت داخل مترو و توسعه دانش فنی با کارمندان و مدیران این شرکت همکاری می‌کند و با  بررسی طرح‌های پیشنهادی تولید کنندگان و محققان داخلی نسبت به عملی کردن آنها اقدام خواهیم کرد. احمدی بافنده با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان باید در عرصه صنعت مترو بیش از پیش فعال شوند افزود: امیدواریم که با انعقاد این قرارداد، دانشگاه صنعتی شریف استاندارهای لازم برای صنعت مترو را تدوین و روند کار بومی سازی قطعات توسط شرکت های دانش بنیان را ممیزی کند.