شهردار تهران در خصوص تخلفات مدیران گذشته شهرداری گفت: به طور قطع تخلفات را به طور جدی دنبال می کنیم. اما روش من این…

دومین شهردار منتخب شورای پنجم در صحن علنی امروز برای مدیریت شهر تهران سوگند یاد کرد.

محسن هاشمی:

رئیس شورای شهر تهران گفت: نخستین روز کاری آقای افشانی همزمان با سالروز 29 اردیبهشت است که این را به فال نیک می‌گیریم و…

جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور محمد علی افشانی، شهردار تهران در حال برگزاری است.