قالیباف در برنامه تلویزیونی:

با تجربه ترین شهردار تهران تاکید دارد که دولت باید دست از تمرکزگرایی بردارد و امور شهر را به شهرداری واگذار کند و…

عضو منتخب شورای شهر تهران از انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر پنجم تهران خبر داد.

ترکیب نهایی هیأت‌ رئیسه شورای شهر پنجم تهران مشخص شد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور درامور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه باید باب جدیدی درباره جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی…