برسر عهد وپیمان خود با مردم در انتخاب شهرداری کارآمد ،دلسوز و دانا و پاکدست بمانید.

به گزارش خبرگزاری موج، پس‌از انتخابات پرشور و حضور گسترده مردم درپای صندوقهای اخذ رای در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و بویژه با نتایج غیر قابل پیش بینی که در انتخابات شورای شهر تهران بوقوع پیوست انتظار میرفت شورای منتخب پایتخت با انتخاب شهرداری کارآمد در مسیری‌قرار گیرد که بتواند به انتظارات و خواسته های بحق مردم جامه عمل پوشانده و از  فرصتهای مناسبی که در پیش رو داشته اند در جهت فراهم کردن تهرانی آباد با نشاط و توسعه یافته و شهری امن و برخورداراز محیطی سالم بهره گیرند‌ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه‌تصمیمات شتابزده و هیجانی و عدم نظارت به‌موقع شورای شهر نه تنها مسیر توسعه و پیشرفت  محقق نشد بلکه به‌مسیری پرتنش و چالشی نیز تبدیل شد. نمایندگان شورای شهر تهران که دربرابر رای اعتماد مردم و با میثاق نامه ای خود را واقف درخدمت به مردم معرفی کرده اند یادشان نرود برای تصدی شهرداری تهران فارغ از هرگونه بدبینی حزبی گرایی لجبازی و کوته فکری از پیمان خود برای خدمت واقعی به مردم خارج نشوند و بدانند سرنوشت آینده تهران در گرو تصمیم خردمندانه امروز آنانست.

امروز مدیریت شهری تهران با پیامد تغییر شهردار در مدت زمان ۷ماهه در حقیقت به مرز بحران ناکارآمدی متهم شده است .ناکارآمدی از جنس بی تجربگی و شتابزدگی در تصمیم که متاسفانه شاهد آنیم بحران مدیریت در شهرداری تهران بیش از گذشته احساس می گردد.

این بحران به نظر میرسد قابل پیش بینی بوده است چرا که شهر تهران با نگرشی سیاسی قابل اداره کردن نیست وصدالبته مشکل این شهر نیز توسط کسانی حل خواهد شد که دل و قلبشان برای کشور و مردم وشهرشان تپیده و خودشان را وقف مردم کرده باشند وبا تمام توان شبانه روزی برای حل مشکلات مردم بی‌وقفه در تلاش هستند. مدیریت شهری یعنی شناخت مسایل و مشکلات درون شهری و برنامه ریزی واستفاده از ظرفیتهای موجود در شهر اعم از نیروی انسانی و منابع اقتصادی که میتوان با در هم آمیختن هر دو نکته به مسیری‌پایدار رسید.

امروز شهردار تهران نیازی نیست یک فرد سیاسی باشد بلکه باید با استفاده از علم روز ، عمل گرا باشد تا با تعامل با حاکمیت در جهت پشیبرد ماموریت های محوله و توسعه زیرساختها و جذب سرمایه های عمومی بتواند گامهای موثری بردارد.

به نظر میرسد در اندک فرصت باقی مانده منتخبان مردم تهران بایستی با دقت نظر و تسریع در فرآیند امور اجرایی شهر و با بینش‌ وبصیرت لازم در امانتی که بدست دارند نسبت به انتخاب شهرداری انقلابی،دانا، دلسوز، پاکدست، برنامه ریز ،شجاع ،مدیر، مدبر، عملگرا ، مردمی و متخصص برای بهبود اوضاع نابسامان شهری اقدام نمایند.

جبهه پیشرفت رفاه و عدالت به عنوان یکی از بزرگترین ائتلافهای سیاسی کشور نیز فارغ از هرگونه موضع گیری های جناحی و شخصی برسرافراد موردنظر معتقد است شهر تهران امروز نیاز جدی به آرامش فکری ، واقتصادی و امنیت اجتماعی دارد.حضور گسترده مردم در مراجعات هر روزه به شهرداری تهران یک نکته مهمی است که این جبهه را برآن داشت تا برمبنای وحدت و همدلی و با هدف‌کمک به وضع امروز مدیریت شهری تهران در کنار منتخبان مردم تهران قرارگیرند.این جبهه صراحتا اعلام میدارد برای بهبود در توسعه امور شهر ودر جهت یاری رساندن به نمایندگان شورای شهر تهران آمادگی کامل داشته و تاکید میکند تنها راه نجات مدیریت شهری تهران وجود همدلی ، همکاری استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز و همراهان جوانی است که می تواند موجب اعتماد مجدد مردم به منتخبان شورا باشد.ضمنا متذکر میشویم بدلیل آنکه انتخاب شهردار باید از مجاری و نظر منتخبان مردم در شورا صورت پذیرد و به جهت احترام به هم اندیشی این عزیزان از اعلام افراد مورد نظر جبهه به عنوان گزینه های مدیریت شهرداری نیز صرف نظر کردیم.

والسلام علیکم ورحمه الله

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج