معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 از اقدامات انجام شده جهت کنترل آفت سفید بالک خبر داد و گفت: انجام عملیات بازدید و پایش درختان زیتون و توت و سایر درختچه های منطقه به صورت مستمر جهت بررسی وضعیت زیستی و میزبانی آفت صورت گرفته و نصب تله های زرد رنگ (کارت و رول) در سطح وسیع بر روی کلیه درختان آلوده جهت جذب حشرات پروازی و پایش حشرات جذب شده از جمله سفید بالک صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 6، افشین خدامی توضیح داد: انجام روغن پاشی بر روی درختان کانون ها و مراکز غیر وابسته و فضاهای عمومی جهت کنترل آفت، به ویژه در مرحله شفیرگی اهمیت بسزایی دارد که صورت گرفت.

خدامی همچنین از انجام عملیات شستشوی درختان آلوده با استفاده از ترکیبات غیر شیمیایی و استفاده از صابونهای حشره کش گیاهی جهت کنترل آفت خبر داد و گفت: کانون های طغیانی نیز با استفاده از سموم کم خطر و به صورت موردی و موضعی سم پاشی شد.

او در ادامه اضافه کرد: شناسایی کانون ها و مراکز آلوده غیر وابسته به شهرداری از جمله دانشگاه ها ، بیمارستان ها و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی جهت انجام مدیریت کنترل به موازات اقدامات کنترلی در فضاهای عمومی صورت گرفته است.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 6 توضیح داد: تمام اقدامات مورد نیاز از جمله پایش گسترده درختان و انجام عملیات کنترلی در سطح منطقه تا پایان فصل و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج