نمایندگان سازمان ملل با هدف آشنایی با چگونگی عملکرد و میزان توانمندی ستاد در زمان وقوع بحران از پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه شش بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی منطقه 6، بازدید کنندگان  ضمن بازدید از تمامی قسمت های پایگاه از جمله انبار تجهیزات امداد و نجات و موتورخانه  با نحوه عملکرد ستاد در چگونگی پیشگیری از حوادث و ارزیابی عوامل زیان آور محیطی و همچنین  وظایف گروه های دوام آشنا شدند.

همچنین بازدید کنندگان با هماهنگی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه شش به منظور شناخت میزان توانایی های زلزله شناسی  ایران، آشنایی با ابعاد زلزله و افزایش سطح دانش زلزله شناسی در ایران از دستگاه شبیه ساز زلزله بازدید کردند.

کارگاه شبیه ساز زلزله

کارگاه شبیه سازی زلزله با هدف آشنایی با مبانی زلزله، انواع گسل، واکنش اجزای سازه ای و غیرسازه ای در برابر زلزله و با حضور معاون شهرسازی منطقه شش و جمعی از مدیران و کارشناسان ناحیه دو در پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه برگزار شد.

برگزاری کارگاه

کارگاه تربیت مربی برای اقدامات ضروری در شرایط اضطراری با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،  سازمان ملل متحد و خانه نجات ایران در دو مرحله برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج