کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران در راستای فعالیت‌های صنفی خود بیانیه ای منتشر کرد و در آن نارضایتی از شرایط توزیع فیلم‌ها و مداخله سلیقه‌ای، غیر قانونی و مسبوق به سابقه مدیران نهادهای سینمایی‌ای چون حوزه هنری را یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری موج،در متن این بیانیه صنفی آمده است: کانون فیلم نامه نویسان در راستای حمایت صنفی از اعضای خود با نارضایتی از شرایط توزیع فیلم‌ها و مداخله سلیقه‌ای، غیر قانونی و مسبوق به سابقه مدیران نهادهای سینمایی‌ای چون حوزه هنری که همواره از توفیق تجاری و هنری فیلم ها نگرانند و رابطه بالنده سینمای ایران و بینندگان‌اش را برنمی‌تابند، مسولیت نهادهای ذیربط را در این زمینه یادآوری می‌کند. در ادامه بیانیه شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان سینمای ایران آمده است: و آرزو دارد سالن‌های سینما بدون هرگونه تبعیض و صرفا برمبنای ترکیب کیفیت آثار و استقبال بینندگان در اختیار دوستداران واقعی سینمای ایران قرار گیرد.