تورج اصلانی با اشاره به این که «هنر و تجربه» به اعتباری برای ویترین سینمای ایران بدل شده، تعداد طرفداران این دست فیلم‌ها را بیش از اعداد و ارقامی که با معیار خرید بلیت به دست می‌آید، عنوان کرد.

تورج اصلانی کارگردان و مدیرفیلمبرداری سینمای ایران در گفت‌وگو با سارا کنعانی خبرنگار خبرگزاری موج گفت: اضافه شدن گروهی به اسم گروه هنر و تجربه موجب شد ویترین سینمای ایران گسترده‌تر شود و دست مخاطب برای انتخاب، بازتر. صورت درست کار نیز به همین شکل است؛ یعنی باید بستری را فراهم کرد که به سلیقه‌های بیشتری پاسخ مناسب داده شود و یادمان باشد هیچ فیلمی نمی‌تواند برآورده‌کننده ذائقه تمامی مردم باشد. او ادامه داد: با این دیدگاه، گروه اکران هنر و تجربه نیز از این نظر که دایره سینمای ایران را گسترده‌تر کرد، یک اتفاق خوب برای این سینما به حساب می‌آید. هیچیک از حرکت‌های فرهنگی‌ در بدو امر بدون عیب و نقص نیست و این گروه هم در مسیر تکامل خودش قرار گرفته است. واقعیت این است که «هنروتجربه» به ویترین سینمای ایران اعتبار داده است. او در ادامه تأکید کرد: من به عنوان کسی که همکاری با سینماگران «هنروتجربه»ای و همچنین  فعالان سینمای بدنه را تجربه کرده‌ام، باید بگویم هر دو گونه سینمایی را دوست دارم و به عنوان یک فرد بی‌طرف، نظر خود را ابراز می‌کنم؛ به نظر من سینما باید برای همه ذائقه‌ها خوراک مناسب را تأمین کند و حقیقتا اگر به قدر کافی سالن سینما در اختیار داشتیم، این همه جنجال به وجود نمی‌آمد. اصلانی گفت: من تأکید دارم که در این سینما هیچکس جای دیگری را تنگ نکرده است و هر نوع فیلمی می‌تواند حیات خود را داشته باشد. بنابراین نمی‌توان نسبت به نفس وجود گروهی مثل گروه هنر و تجربه اعتراضی داشت یا آن را غیرمفید جلوه داد، به خصوص که هیچ‌یک از فیلم‌های اکران شده در این گروه خنثی نیستند و حتما حرفی برای گفتن دارند. تورج اصلانی همچنین گفت: اساسا بین کسی که برای دیدن فیلم هنری و تجربی به سینما می‌رود و کسی که مشتاق فیلم‌های دیگر است، تفاوت وجود دارد. گروه اول مخاطب هستند و گروه دوم، تماشاگر. گروه اول به قصد دیدن و اندیشیدن فیلم را دنبال می‌کنند و گروه دوم خوش گذراندن و استفاده درست از وقت فراغت برای‌شان در اولویت قرار دارد. با این دیدگاه طرفداران «هنروتجربه» بیش‌ از تماشاگران سینما هستند. یعنی مخاطب هنر و تجربه اتفاقا ممکن است کمتر به سینما برود و فیلم‌های موردنظر خود را دانلود کند، بنابراین نمی‌توان با تکیه بر تعداد بلیت‌های به فروش رسیده برای سینمای هنر و تجربه، میزان مخاطب این سینما را ارزیابی کرد. تورج اصلانی دو سال قبل فیلم سینمایی «جینگو» را که اولین فیلم بلند سینمایی او در مقام کارگردان به حساب می‌آمد، در گروه هنر و تجربه کرد. او به عنوان مدیرفیلمبرداری در آثار سینمایی زیادی حضور داشته است.