رییس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رقابت باید در تولید آثار فرهنگی به وجود آید چراکه این رقابت سبب خواهد شد که شرایط رشد تولیدات فرهنگی فراهم شود.

حجت الاسلام سیدمهدی خاموشیرییس سازمان تبلیغات اسلامیبا اشاره به تعدد دستگاه‌های فرهنگی و نقدهایی که به این مسئله وارد است، گفت: اگر دستگاه‌ها بر اساس اساسنامه‌های مصوب خود فعالیت کنند، موازی‌کاری و تلاقی وظایف دیده نخواهد شد؛ به‎عنوان مثال در حوزه " اعزام مبلغ " سازمان تبلیغات و واحد تبلیغات حوزه علمیه با یکدیگر همکاری دارند اما هر دستگاه نقش خود را ایفا می‌کند، مثلا پرورش طلاب توسط حوزه علمیه و تعلیم تخصصی برای تبلیغ و اعزام به مناطق مختلف توسط سازمان تبلیغات انجام می‌گیرد به‌همین دلیل تقسیم وظایف به طور طبیعی وجود دارد.

دلیل موازی‌کاری‌ها؛ عدم اجرای درست اساسنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه اطلاعات ناکافی از نحوه فعالیت دستگاه‌های فرهنگی سبب شده که برخی بگویند؛ موازی کاری صورت می‌گیرد، افزود: دلیل موازی‌کاری‌ها را باید در عدم اجرای درست اساسنامه‌های دستگاه‌های فرهنگی جستجو کرد چراکه اگر دستگاه‌های فرهنگی براساس شرح وظایف و اساس‌نامه‌های‌ خود فعالیت کنند، در بسیاری از زمینه‌ها مشکلی دیده نخواهد شد.

اولویت‌بندی هزینه‌کردهای سازمان بر اساس قوانین مصوبه بودجه

وی با اشاره به اولویت‌های سازمان تبلیغات برای هزینه‌کرد بودجه‌ای که در اختیار دارند، با طرح این پرسش که «مگر سرجمعِ تمامی بودجه‌های دستگاه‌های فرهنگی چقدر می‌شود که بتوان برای اهداف مهم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی دقیق داشت؟» گفت: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس قوانین مصوبه بودجه هزینه‌کردهای خود را اولویت‌بندی می‌کند. درواقع زمانی ارسال لایحه دولت به مجلس، دقیقا به لحاظ کمی و موضوعی مشخص می‌شود که بودجه‌ها بر اساس چه اولویت‌هایی هزینه شوند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه متأسفانه بخش اندکی از نیاز حوزه فرهنگ با این بودجه‌ها تأمین می‌شود، به خانه ملت گفت: سازمان تبلیغات اسلامی درعرصه تبلیغ، ساخت نرم‌افزارهای قرآنی، نشر، آموزش مبلغان، همکاری با آموزش‌وپرورش همچون برگزاری گفتمان‌های دانش‌آموزی و گفتمان‌های فرهنگی با دستگاه‌های مختلف فعالیت و هزینه می‌کند.

دستگاه‌های نظارتی باید «سهم سازمان تبلیغات در فرهنگ کشور» را تعیین کنند

وی تأکید کرد: اگر چه سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه کتاب بر اساس کمیت تولید نقش و جایگاه شاخصی دارد، اما سهم سازمان تبلیغات در فرهنگ کشور را باید دستگاه‌های نظارتی تعیین کنند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان بیان کرد: رقابت باید در تولید آثار فرهنگی به وجود آید چراکه این رقابت سبب خواهد شد که شرایط رشد تولیدات فرهنگی فراهم شود.