وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره حواشی ایجاد شده در جریان رسیدگی به پرونده مرحوم کیارستمی، گفت: ما غیر از وظیفه تکریم در قبال جامعه هنری کاری انجام نمی‌دهیم؛ چرا که جامعه هنری مورد احترام مردم ایران هستند و ما هم بخشی از مردم هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سید حسن هاشمی در حاشیه اجلاس روسای دانشکده‌های پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نظرش در قبال جامعه هنری و حواشی‌ای که بعد از فوت عباس کیارستمی اتفاق افتاد، گفت: ما غیر از وظیفه تکریم در قبال جامعه هنری کاری انجام نمی‌دهیم؛ چرا که جامعه هنری مورد احترام مردم ایران هستند و ما هم بخشی از مردم هستیم. جامعه هنری جزو گروه های مرجع هستند و همیشه دوست داشتنی و مورد احترام‌اند و باید حقوق‌شان استیفا شود.

وی افزود: البته در شرایط تالم‌آمیز، قضاوت‌ها نمی‌توانند دقیق باشند. بنابراین باید صبر کنیم که به قانون و مسیری که قانون نشان می‌دهد احترام بگذاریم. در عین حال هیچ حقی هم نباید از هیچ ایرانی ضایع شود و امیدواریم که در همه محاکم از جمله سازمان نظام پزشکی این اتفاق رخ دهد.