مهدی کرم‌پور کارگردان سینما با بیان اینکه خانه سینما برای اثرگذاری بهتر، به تغییرات ساختاری نیاز دارد، گفت: با هوش و تدبیری که از منوچهر شاهسواری سراغ دارم، می‌دانم که با مدیریت او، روند حل مسائل خانه سینما سرعت خواهد گرفت و این تشکل صنفی کارایی بیشتری به دست خواهد آورد.

مهدی کرم پور کارگردان سینما در گفت‌وگو با علی ظهوری‌راد خبرنگار خبرگزاری موج درباره انتصاب منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل خانه سینما گفت: آقای شاهسواری شخصی است که با اعتدال، کیاست و تدبیر بین همه شناخته شده و اصولا سال‌ها است در مسائل صنفی همیشه نشان داده جانب انصاف را رعایت می‌کند و منافع جمعی را بر منفعت شخصی ترجیح می‌دهد. به نظرم او یکی از بهترین گزینه‌ها برای این منصب بود. رئیس اسبق شورای صنفی نمایش افزود: امیدوارم شاهسواری از این پس نیز از همه نظرات برتر بهره بگیرد و افراد نخبه صنفی را کنار خود جمع کند تا بتواند خانه سینما را که نیاز به یک تغییر ساختاری دارد، تبدیل به نهادی کاراتر کند. کارگردان فیلم«چه کسی امیر را کشت» در ادامه با اشاره به مهمترین مسائلی که در خانه سینما نیاز به رسیدگی دارد، گفت: مهمترین اولویت در امور صنفی، مسائل مالی و معیشتی، وضعیت بازنشستگی اعضای صنوف و بیمه بیکاری هنرمندان است و با هوش و تدبیری که از منوچهر شاهسواری سراغ دارم، می‌دانم که با مدیریت او، روند حل مسائل خانه سینما سرعت خواهد گرفت.