تئاتر فیزیکال «هذیان» با طراحی و اجرای بهزاد غلامی از ٣١ تیرماه در تماشاخانه موج نو روی صحنه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، «هذیان» از مرگ تدریجی آغاز می شود و به مرگ حقیقی می رسد، در مسیر زندگی جریان هایی هستند که انسان را در انزوا فرو می برند، حاصل این انزوا، سرخوردگی و بن بست های احساسی و از بین رفتن امید و از بین رفتن رؤیاهاست و در انزوا هر چه دیده می شود سیاهی ایست، شرایط برای رسیدن به این مرگ تدریجی گاه آنقدر هموار است که گویا این مسیر برای تو مهیا شده است، نفس کشیدن در این بحران روانی همان مرگ تدریجی است و هذیانی است از زندگی. هذیان، از زندگی می گوید که در بن بست قرار دارد. علاقه مندان برای دیدن این نمایش از ۳۱ تیر تا ۱۲ مرداد ماه فرصت دارند هر شب ساعت ۲۰٫۳۰ به تماشاخانه موج نو به نشانی خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقی (شمالی) مراجعه کنند.