۸۳ اثر با موضوع سلامت برای حضور در بخش دانشجویی نخستین جشنواره فیلم «سلامت» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ۸۳ اثر در بخش دانشجویی جشنواره فیلم «سلامت» با هم به رقابت می پردازند که از این تعداد ۲۶ اثر به بانوان دانشجو و ۵۷ اثر به آقایان دانشجو تعلق دارد. از ۸۳ اثر انتخاب شده ۳۲ اثر مستند، ۳۶ اثر فیلم کوتاه، ۳ اثر پویانمایی و ۱۲ اثر نماهنگ هستند. دانشگاه هایی که آثارشان به این جشنواره راه یافته اند عبارتند از: دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه سوره، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی. نخستین جشنواره فیلم «سلامت» از ۱ تا ۵ شهریور برگزار خواهد شد.