سعید اسدی طی حکمی سامان خلیلیان را به عنوان مدیر بخش «اجراهای محیطی، تعاملی و دیگر گونه های تئاتر بیرونی» جشنواره سی و پنجم تئاتر فجر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، با حکم دبیر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر سامان خلیلیان مدیر بخش «اجراهای محیطی، تعاملی و دیگر گونه های تئاتر بیرونی» شد. سامان خلیلیان که پیش از این مدیریت بخش تئاتر خیابانی دوره سی و چهارم جشنواره را به عهده داشت طی حکمی از سوی سعید اسدی به عنوان مدیر بخش «اجراهای محیطی، تعاملی و دیگر گونه های تئاتر بیرونی» جشنواره سی و پنجم منصوب شد. این بخش که حوزه تئاتر خیابانی را نیز در بر می گیرد به عنوان امکانی تازه برای نمایش قابلیت های گونه های متنوعی از اجراهای تئاتر غیر صحنه ای در ساختار این دوره از جشنواره گنجانده شده است. طی این حکم سامان خلیلیان فرآیند پذیرش و گزینش آثار را در تعاملی سازنده با گروه های نمایشی و با بهره گیری از توان گروه های مجرب و دانشور ارزیابی، انتخاب و داوری، نظارت و پیگیری خواهد کرد. سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از یکم تا دوازدهم بهمن ماه سال جاری به دبیری سعید اسدی برگزار خواهد شد.