یک منتقد و کارگردان سینما معتقد است که میزان فساد مالی در سینما چشمگیر نیست اما همین مقدار تهدیدی برای فرهنگ و هنر خواهد بود.

رضا درستکار منتقد و کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گو با علی ظهوری راد خبرنگار خبرگزاری موج درباره نظام مالی حاکم بر سینما و احتمال فساد در آن گفت: در سینما چرخه مالی باید متناسب با نظام حاکم بر این هنر-صنعت باشد و این نظام را مخاطب تعیین می‌کند.به این شکل که وقتی فیلمی متناسب با نیازهای جامعه ساخته شود و برخاسته از اصل جامعه باشد، در زمان عرصه در نظام عرضه و تقاضای سینما توسط مخاطب مورد استقبال قرار می‌گیرد و دوباره سرمایه به تهیه‌کننده بازمی‌گردد. وی افزود: متاسفانه غالبا در بخش دولتی این اتفاق نمی‌افتد.در هر دوره‌ای یک اعلام نیاز کاذب در این بخش به وجود می‌آید که بودجه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند و چند فیلم به شکل دستوری ساخته می‌شود که دردی از سینما دوا نمی‌کند. چون بودجه فرهنگ کم است، وقتی همین بودجه اندک را برای ساخت فیلمی که نیاز جامعه نیست مصرف می‌کنیم، خود به خود در راهی غلط قدم گذاشته‌ایم که صنعت سینما را دچار مخاطره می‌کند، زیرا کالایی را وارد بازار مصرف می‌کنیم که مورد تقاضای مخاطب نیست، بنابراین کسی به تماشای فیلم نمی‌آید و در نتیجه صنعت سینما تضعیف می‌شود. متأسفانه این اتفاقی که در دو دهه گذشته در صنعت سینمای ما افتاده و دادن آدرس غلط به تهیه‌کننده‌ها، سینما را دچار مخاطره کرده است. درستکار با اشاره به میزان کم پولی که در چرخه سینمای کشور در گردش است، گفت: پول در سینما آنقدر کم است که نمی‌تواند به مفهوم آنچه در بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌بینیم، در سینما فساد به وجود بیاورد. فساد واقعی در سینما از دیدگاه نازل و حداقلی از این هنر می‌آید و همین دیدگاه باعث می‌شود ما تولیدات ضعیفی داشته باشیم که این تولیدات در اکران خوب عمل نکند، سینمای نمایش‌دهنده به علت نداشتن در آمد، تعطیل شود و در نهایت شهروندی که می‌خواهد سرگرمی سالمی را در سینما بگذراند، در نبود سالن سینما با روش‌های ناسالم در پی این سرگرمی باشد و این مسأله است که باعث فساد می‌شود. او در پایان تصریح کرد: با این وجود این نکته را در نظر داشته باشید با توجه به درصد فساد اقتصادی که در اصناف دیگر مثل بانک‌ها و بیمه شاهد آن هستیم و درباره آن در هفته‌های اخیر افشاگری صورت گرفته، فساد در سینما به علت کوچک بودن در آمد آن عملا نزدیک به صفر است!