رامبد جوان در برنامه خندوانه به ماجرای حمله ایرانی ها به صفحه پایت واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، رامبد جوان گفت :تعدادی افراد به صفحه آقای پایت رفته واز او دلبری کردند! و چیزهایی برایش به یاد گار گذاشتند. البته هیچ وقت نمی فهمه اون کلماتی که به کار بردند چه معنایی دارد! مگر اینکه آنقدر یک فارسی زبان را پیدا کند و از او بخواهد که این کلمات را ترجمه کند. من شک ندارم که آن فارسی زبان آن کلمات را ترجمه نخواهد کرد و اگر هم ترجمه کند قطعا خواهد گفت که این افراد ،تعداد کمی هستند  از بی ادبی هایمان در صفحه مجازی خجالت بکشیم.